Disse rettighetene er eksklusive for å bruke på internett eller intern kommunikasjon. Om du ønsker å nå et større publikum (via TV, for eksempel), kan du kontakte oss eller sende oss din musikk direkte.