Tidsrammen varierer avhengig av videotype, lengde og responstiden under kommunikasjon. Når vi mottar filene tar det oss vanligvis 2-3 dager for å lage en 90 sekunders level 1 video. Vårt kommunikasjonsverktøy vil sørge for effektiv og rask kommunikasjon og deling av prosessen.