Vi har et storslagent kommunikasjonsverktøy for akkurat dette. Du kan gi dine kommentarer på manuset, musikken, voice-over og videoen. Det er et veldig intutivt verktøy, og du kan enkelt klikke og legge inn direkte kommentarer på tidslinjen. Du trenger ingen form for .pdf eller .doc filer som må redigeres, printes, endres eller lignende før du sender dem til oss!