Kontakt oss så snart som mulig om voice-over artisten enda ikke har startet opptaket. Om dette ikke er tilfellet, må artisten komme tilbake til studioet, og ekstra gebyr vil forekomme. Hvert ekstra opptak med endringer er vanligvis 25% av voice-over gebyret. Vi må vanligvis starte opptaket på nytt for å få opptaket og bakgrunnslyden til å samsvare.