Du kan ta en titt på vår seksjon «Hvilke filer skal jeg sende?» for å se hvordan vi foretrekker å organisere ting. Vi er likevel veldig fleksible, og hver person er forskjellig, samt deres måte å organisere ting på. Vår absolutte minimum behov er at kildefilene er organisert i rekkefølge, slik at vi ikke trenger å omorganisere dem senere.