Om du ikke har kildefiler for dine illustrasjoner eller grafiske design, eller om filene ikke er ordentlig organisert i riktig rekkefølge, tar det oss mye arbeid å omorganisere dem. Du kan klikke her for å se hva slags filorganisering vi krever. Men ikke bekymre deg, vår intensjon er ikke å pådra deg høye ekstrakostnader; vi er veldig forståelsesfulle og tar oss ikke mye betalt for dette. Vi kommer derimot til å informere deg før vi starter prosjektet og tilbakebetale deg om du ikke godtar prisen vår. Vi spør om veldig lite fra våre klienter, men vi prøver å hjelpe dem slik at filene og organiseringen er bedre rustet for neste prosjekt.