Du kan velge å endre kompleksiteten av videoen når vi begynner å jobbe med animasjonen. I dette tilfellet trenger vi 2 dager for å omorganisere oss. Om du velger å endre nivået etter vi har startet på animasjonen (spesielt om du velger å gå fra nivå 2 til 3), må du betale differansen samt et gebyr på $190, uavhengig av lengden på videoen. Om du ønsker å endre lengden på videoen og voice-over filen allerede har blitt tatt opp, må du bestille et nytt opptak eller sende oss din egen.